Ateliér žitňanský

Princíp našej tvorby nie je len funkčné pôdorysné riešenie. V architektúre, dizajne, scénografií hľadáme viec, hľadáme predovšetkým jej hlbší zmysel, mnohovýznamovosť, rozprávačskú rovinu, koncept.

Naša tvorba sa nezameriava na silné gestá, ale na riešenia postupnými reálnymi krokmi, ktoré pripravia nielen investorov, ale hlavne obyvateľov /užíavteľov s okolím/ na výstavbu /realizáciu/. Využívame voľné vyjadrenie tvorivého zámeru aj experimentálnou formou.

Držitel prestížnych ocenení

  • CENA CE.ZA.AR
  • CENA VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV
  • NOMINÁCIA NA MIES VAN DER ROHE AWARD (Areál spoločnosti Montex, a. s., administratívna budova, Rovinka /autor Márius Žitňanský/)

Ing. arch. Peter Gonda

+421/ 901 777 552