Záštita

Udelené záštity LIGHT EXPO: light&design

Rok 2015 bol vyhlásený za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológíí (International Year of Light 2015, IYL2015) Organizáciou spojených národov. Medzinárodný rok svetla je iniciatívou veľkého konzorcia vedeckých inštitúcií, agentúr a podnikateľských subjektov v spolupráci s UNESCO. Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapájajú rôzne subjekty po celom svete s cieľom podporiť celkový význam a prínos svetla, je to náš rok - rok všetkých nadšencov a obdivovateľov svetla.

A práve preto sme nesmierne radi, že UNESCO prevzalo záštitu nad týmto výnimočným podujatím v srdci Slovenska, ktoré organizujeme. Vážime si vašu podporu a tešíme sa na otvorenie exhibície LIGHT EXPO: light&design!

Ako organizátori tohto unikátneho podujatia sme vdační za podporu mesta Banská Bystrica, ktorú nám vyjadril primátor Ján Nosko udeľením záštity nad II. ročníkom tejto svetelnej exhibície LIGHT EXPO: light&design. V nemalej miere našimi aktivitami podporíme voľnočasové aktivity verejnosti, dočasne zatraktívnime nevyužité plochy na námestí, pritiahneme návštevníkov z ďalekých kútov Slovenska i spoza hraníc a aj pomocou mediálnej pozornosti zviditeľníme naše mesto pod Urpínom ako mesto kultúry a originálnych akcií. Ďakujeme za túto dôveru a tešíme sa z Vašej podpory!